Cordiers Contrebasse

Cordiers Contrebasse en Ebène

Cordiers en Ebène

Cordier 421254
Cordier 421254
421254 Ebène - 4/4
421253 Ebène - 3/4
421252 Ebène - 1/2
421251 Ebène - 1/4

Cordier en Ebène - 5 cordes

Cordier 421264
Cordier 421264
421264 En Ebène - 5 Cordes

Cordiers Contrebasse WITTNER

Cordiers WITTNER sans Tendeurs AVEC Attache-cordier

Cordier 421264
Cordier 421264
421723

3/4 avec Attache-cordier

sans Tendeurs

Cordiers WITTNER sans Tendeurs SANS Attache Cordier

Cordier 421733
Cordier 421733
421733

3/4 sans Attache-cordier

et sans Tendeurs

421732

1/2 sans Attache-cordier

et sans Tendeurs

421731

1/4 sans attache-cordier

et sans tendeurs