Piques  WEISSHAAR

Modèle WEISSHAAR - Manchon ébène

Pique 413901
Pique 413901
Tube 52cm - Diamètre 8mm
413901 Manchon ébène - Vis et bagues argentées
Tube 62cm - Diamètre 10mm
413921 Manchon ébène - Vis et bagues argentées

Modèle WEISSHAAR - Manchon Palissandre

Pique Cello 413920
Pique Cello 413920
Pique 413920
Pique 413920
Tube 52cm - Diamètre 8mm
   413900       Manchon Palissandre - Vis et bagues dorées   
Tube 62cm - Diamètre 10mm
413920 Manchon Palissandre - Vis et bagues dorées